Продуцент на видео игри

Какво точно прави един продуцент, какво образование и умения са необходими, за да станете такъв, каква заплата можете да очаквате…

Настоящият текст ще се опита да отговори на тези въпроси и ще ви помогне да се ориентирате дали тази професия е подходяща за вас.

Подходящото, но не задължително образование за продуцента на видео игри, включва програми, които предлагат обучения в сферата на дизайна, разработката и производството на игри. Бизнес администрация и подобни специалности също са добра основа. Самата индустрия се грижи за „производството“ на кадри – вече има много академии, които предлагат практично образование за желаещите да се занимават с продуциране на видео игри. Много полезни са и стажовете в малки софтуерни фирми. Там студентите могат да видят как се случват „на терен“ много от аспектите на продуцирането на видео игри като проектиране, тестване, маркетинг. Курсове по анимиране, писане на музика и сценарии допълват знанията, необходими на един успешен продуцент на видео игри. Всичко това ще ви даде предимство пред конкуренцията и ще ви помогне да придобиете по-пълна картина за индустрията на видео игрите.

Образование

Подходящото, но не задължително образование за продуцента на видео игри, включва програми, които предлагат обучения в сферата на дизайна, разработката и производството на игри. Бизнес администрация и подобни специалности също са добра основа. Самата индустрия се грижи за „производството“ на кадри – вече има много академии, които предлагат практично образование за желаещите да се занимават с продуциране на видео игри. Много полезни са и стажовете в малки софтуерни фирми. Там студентите могат да видят как се случват „на терен“ много от аспектите на продуцирането на видео игри като проектиране, тестване, маркетинг. Курсове по анимиране, писане на музика и сценарии допълват знанията, необходими на един успешен продуцент на видео игри. Всичко това ще ви даде предимство пред конкуренцията и ще ви помогне да придобиете по-пълна картина за индустрията на видео игрите.

Последни уроци за продуцент на видео игри | Виж всички

Умения

Умения

Умения за работа с широк спектър от хора, а също и умения при преговори

Ясно разбиране за кого е дадена игра и създаване на такава, която повече крайни потребители ще искат да играят

При управление на проект е важно разбирането как се прави игра и какво нужно да се направи,за да може да тя стигне до пазара във възможно най-добрия ѝ вариант

Познаване права и лицензиране: да сте запознати със закона и да можете да преговаряте

Познаване на гейм индустрията: нужно е задълбочено разбиране на различните нейнимагазини, платформи и игри, а също и потенциални нови посоки в развитието ѝ

Управление на бюджет: готовност за справяне със конкретен бюджет и успешна работа внеговите рамки

Гейм продуцентът е третата най-добре платена позиция в индустрията (преди нея са само маркетинг/мениджмънт и програмисти). Средната годишна заплата на продуцент в САЩ през 2019 година е 75 хиляди долара. Заплатите обаче са вариращи в зависимост от студиото и региона, в който упражнява дейност един продуцент. Участието им в процеса на изготвяне на видео игри в следващите десет години ще продължи да бъде от съществено значение.

Перспективи

Гейм продуцентът е третата най-добре платена позиция в индустрията (преди нея са само маркетинг/мениджмънт и програмисти). Средната годишна заплата на продуцент в САЩ през 2019 година е 75 хиляди долара. Заплатите обаче са вариращи в зависимост от студиото и региона, в който упражнява дейност един продуцент. Участието им в процеса на изготвяне на видео игри в следващите десет години ще продължи да бъде от съществено значение.
Вариращи за конкретна личност и студио. Нещо повече, инструментите, с които трябва да борави един продуцент, не са единствено софтуерни (споменахме по-горе отличните умения за словесна и писмена комуникация). И все пак – пакет Microsoft Office е съпътстващо звено (Microsoft Project, PowerPoint, Exel, Word и т.н.). Photoshop на Adobe, също. Модерните продуценти използват и всякакви инструменти от типа To-Do-List като WorkFlowy, за следене на бъгове като JIRA и дори Trello.

Инструменти за работа

Вариращи за конкретна личност и студио. Нещо повече, инструментите, с които трябва да борави един продуцент, не са единствено софтуерни (споменахме по-горе отличните умения за словесна и писмена комуникация). И все пак – пакет Microsoft Office е съпътстващо звено (Microsoft Project, PowerPoint, Exel, Word и т.н.). Photoshop на Adobe, също. Модерните продуценти използват и всякакви инструменти от типа To-Do-List като WorkFlowy, за следене на бъгове като JIRA и дори Trello.

Последни обяви за продуцент | Виж всички

37