3D художник

Какво точно прави един 3D художник, какво образование и умения са необходими, за да станете такъв, каква заплата можете да очаквате… Настоящият текст ще се опита да отговори на тези въпроси и ще ви помогне да се ориентирате дали тази професия е подходяща за вас.

Какво точно прави един 3D художник, какво образование и умения са необходими, за да станете такъв, каква заплата можете да очаквате… Настоящият текст ще се опита да отговори на тези въпроси и ще ви помогне да се ориентирате дали тази професия е подходяща за вас.

Някои 3D художници намират работа и без формално образование, но повечето компании изискват сертификат или пък бакалавърска степен по графичен дизайн или подобна специалност. Образователен курс, който може да подготви един бъдещ 3D художник за работа „на терен“, включва компютърен дизайн, техническо рисуване и анимация.

Образование

Някои 3D художници намират работа и без формално образование, но повечето компании изискват сертификат или пък бакалавърска степен по графичен дизайн или подобна специалност. Образователен курс, който може да подготви един бъдещ 3D художник за работа „на терен“, включва компютърен дизайн, техническо рисуване и анимация.

Последни уроци за 3D художник | Виж всички

Умения

Умения

Способност за изграждане на портфолио с художествени произведения

Кооперативна личност, умения за работа в екип

Художествен талант и компютърни познания

Креативност

Комуникационни и бизнес умения

Средната годишна заплата в сектора е била 70 530 долара през май 2017 г. Голяма част от заетите в бранша са самонаети, като в същото време има конкуренция за позициите на твърда заплата. Възнагражденията в сектора сериозно варират и е трудно да се прогнозира как ще се променят в бъдеще.

Перспективи

Средната годишна заплата в сектора е била 70 530 долара през май 2017 г. Голяма част от заетите в бранша са самонаети, като в същото време има конкуренция за позициите на твърда заплата. Възнагражденията в сектора сериозно варират и е трудно да се прогнозира как ще се променят в бъдеще.
Всеки 3D художник работи константно с компютърен софтуер, който трябва да познава из основи, за да може успешно да се справя с поставените му задания. Най-често използваните видове софтуер включват такъв за обработване на изображения (Photoshop на Adobe) и инструменти за изграждане и анимиране на 3D обекти (3D Max и Maya на Autodesk, Blender и др.).

Инструменти за работа

Всеки 3D художник работи константно с компютърен софтуер, който трябва да познава из основи, за да може успешно да се справя с поставените му задания. Най-често използваните видове софтуер включват такъв за обработване на изображения (Photoshop на Adobe) и инструменти за изграждане и анимиране на 3D обекти (3D Max и Maya на Autodesk, Blender и др.).
37